YAYIN

INARS Congress 2021 -3

INARS Congress, 2021 yılı takvimi için üçüncü kongresini “3th International Academic Researches for Sustainability 2021”
adıyla sonbahar döneminde gerçekleştiriyor.

“Sürdürülebilirlik” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) desteğinde
03 - 05 Aralık Ekim 2021
tarihlerinde, YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden sanal (online) olarak düzenlenecektir.

“INARS Congress 2021 | Tam Metin Fiziki veya e-Kitap Yayın Süreci

• Kongre Özet Kitabı’nın ISBN’li e-Kitap yayın tarihi - 20 ARALIK 2021

“Kongre Tam Metin” ISBN’li Kitap Yayın Tarihi – 27 ARALIK 2021

(Uluslararası Yayınevi olan ARTİKEL AKADEMİ tarafından yayımlanacaktır.)

• Tam Bildiri Hakemli Dergi Yayın Tarihi:Haziran – 2022


• Tam metinlerin (Uluslararası yayınevi tarafından ISBN’li e-kitap şeklinde book chapter olarak yayını), disiplin başlıklarına göre “kitap bölümü” olarak yayınlanması planlanmaktadır.

1-Tam metin kitabı olarak yayın,
2-Hakemli Dergide Tam Metin 
3-Artikel Akademi
4-“Hakem kurulunca seçilecek tam bildiriler SCOPUS’ta taranan SPRINGER’in "Urban Economic Shocks" adlı kitabı için“bölüm olarak yayınlanmak üzere” teklif edilecek vedeğerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen İstanbul-Universitesi-cerrahpaşaDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo