TEMA

INARS Congress 2021

INARS Congress olarak, “3th International Academic Researches For Sustainability 2021” başlıklı “Sürdürülebilirlik” temalı kongremizi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA ile işbirliği içinde 03 - 05 Aralık 2021 tarihinde online gerçekleştiriyoruz.

İnsan, toplum, çevre, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, hizmetler, ekonomi ve mühendislik ekosistemlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin kendisi bir bilim dalı haline gelirken, bilimin tüm alanları ve hemen her disiplin, dünyanın yaşam destek ünitelerine kritik katkılar sunmaya başladı. Bilimin gündeminde ilk sırayı alan sürdürülebilirlik, artık her yönüyle disiplinli bir çabayı temsil ediyor. Bilimsel çalışma ve makalelerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversiteler ve bilim kurumları bu disipline artık olması gerektiği şekilde özel bir önem atfediyor.

Kongrede sunulacak özgün çalışma ve araştırmaların bilime, insanlığa ve dünyamıza büyük katkı sağlayacağına inancımız tam.

Aşağıda sıralanan başlıklarda “Sürdürülebilirlik temalı” sunumuzu gerçekleştirebilirsiniz.


• Antrenörlük Eğitimi
• Beden Eğitimi ve Spor 
• Beslenme ve Diyetetik 
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
• Covid-19 Sonrası Sürdürülebilirlik 
• Coğrafya 
• Çevre Mühendisliği 
• Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
• Ebelik 
• Eczacılık 
• Filoloji • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
• Elektrik Elektronik Mühendisliği 
• Endüstri Mühendisliği 
• Gerontoloji 
• Güzel Sanatlar 
• Hemşirelik  
• Matematik ve Fen Bilimleri 
• İktisat 
• İnşaat Mühendisliği 
• İşletme 
• Jeofizik Mühendisliği 
• Jeoloji Mühendisliği 
• Kamu yönetimi 
• Kimya Mühendisliği 
• Maden Mühendisliği 
• Makine Mühendisliği 
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
• Mimarlık 
• Odyoloji 
• Orman Endüstri Mühendisliği 
• Özel Eğitim 
• Orman Mühendisliği 
• Peyzaj Mimarlığı 
• Rekreasyon 
• Sağlık Bilimleri Temel Alanı 
• Sağlık Yönetimi  
• Sosyal Hizmet & Sosyal Politika  
• Spor Yöneticiliği  
• Şehir ve Bölge Planlama 
• Tarih 
• Turizm 
• Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
• Ulaştırma ve Lojistik 
• Uluslararası İlişkiler 
• Üretim ve Operasyon Yönetimi 
• Veteriner Hekimliği 
• Yabancı Diller Eğitimi Bölümü  
• Yeni Türk Edebiyatı  
• Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 
• Yönetim ve Strateji  
• Zootekni ve Hayvan Beslenmesi 
• Diğer(Multidisipliner çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır) 

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen İstanbul-Universitesi-cerrahpaşaDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo