HAKKIMIZDA

INARS Congress 2021

“ 3rd International Academic Researches for Sustainability 2021”

Dünyamızın kaynakları hızla tükeniyor… Dahası Dünya nüfusu, bir sonraki yılın kaynaklarından yemeye başladı bile… Çözümün yolu, gelecek nesillerin kaynaklarına el uzatmadan toplumsal ilerlemeyi sağlayacak ve refahı artıracak sürdürülebilir bir dünyayı inşa etmekten geçiyor. Birleşmiş Milletler 2030 yılı için “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni açıkladı. İnsan, toplum, çevre, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, hizmetler, ekonomi ve mühendislik ekosistemlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin kendisi bir bilim dalı haline gelirken, bilimin tüm alanları ve hemen her disiplin, dünyanın yaşam destek ünitelerine kritik katkılar sunmaya başladı. Bilimin gündeminde ilk sırayı alan sürdürülebilirlik, artık her yönüyle disiplinli bir çabayı temsil ediyor. Bilimsel çalışma ve makalelerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversiteler ve bilim kurumları bu disipline artık olması gerektiği şekilde özel bir önem atfediyor.

INARS Congress; uzun yıllara dayanan akademik yayın tecrübesinin ışığında “Sürdürülebilirlik” temalı özgün akademik çalışmaların sunumuna aracılık edeceği bu kongre ile bilimsel alana katkı sunma çabası içindedir.

“Sürdürülebilirlik” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) desteğinde 03 - 05 Aralık 2021 tarihlerinde, YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden sanal (online) olarak düzenlenecektir.

Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu “Düzenleme Kurulu” rehberliğinde, uluslararası nitelikte düzenlenecek bilimsel kongrenin, akademik alana katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

“ 3rd International Academic Researches for Sustainability 2021” başlıklı kongrenin sunum dili (tercihe bağlı olarak)Türkçe veya İngilizce olabilecektir. Katılımcılar kongrede, hakem heyetinin onayladığı “Özet Bildirilerini” İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecektir.

Kongre bitiminde “Kongre Özet Kitabı” ISBN’li olarak ve e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Katılımcılar kongrede sundukları özet bildirilerini dilerse “Tam Metin Bildiri” olarak da gönderebilirler. Katılımcılar, intihal raporu ile birlikte iletecekleri “Tam Metin Bildirileri”ni hakem sürecinden geçtikten sonra “Tam Metin Kitabı”nda bölüm olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcı “hakemli bir dergi”de yayınlanması seçeneğini de tercih edebilir.

“Tam Metin Bildiri” kitabı ISBN numarası alınarak (Uluslararası Yayınevi / Artikel Akademi) tarafından yayımlanacaktır.

“Sürdürülebilirlik” temalı akademik çalışmalarınızla INARS Congress, “ 3rd International Academic Researches for Sustainability 2021”ı onurlandırmanızı diliyoruz

INARS International Congress 2021| Düzenleme Kurulu

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen İstanbul-Universitesi-cerrahpaşaDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo